آکادمی

آکادمی

آکادمی

دانش‌نامه روان‌شناسی مثبت گرا

از بدو شکل‌گیری روان‌شناسی، سه هدف عمده مطرح شده در این علم عبارت بود از: درمان بیماری‌های روانی و پرداختن به مسائل روان‌شناختی؛ هدایت...

شرح دوره مدیریت شکست عاطفی

با تمام عشقی که نثارش کرده بودم، با وجود آن‌همه زمان و انرژی که برایش صرف کرده بودم، همیشه ته دلم آرزوی این را...

شرح دوره مهارت‌های زندگی برای نوجوانان

خسته از مدرسه بر گشته‌ای. یک دعوای حسابی توی مدرسه کردی، یک امتحان سخت هم داشتی، چند تا از بچه‌ها هم پیشنهاد داده‌اند بروی...

شرح دوره هوش هیجانی

در بسیاری از مواقع ممکن است شنیده باشید که EQ از IQ مهم‌تر است. یا این که مخترعی پر آوازه موفقیت خود را مدیون...