هوش، استعداد و مهارت

هوش، استعداد و مهارت

هوش، استعداد و مهارت

هوش هیجانی – آزمون شناخت حالات چهره

۲۰سوال ۲۰دقیقه قیمت : رایگان تجلیات هیجانی چهره، یک زبان جهانی و فراگیر برای احساسات هستند که شادی، ناراحتی، عصبانیت، ترس و خیلی احساسات دیگر را در...

پرسشنامه برخورد با تعارض ها

۸ سوال قیمت : رایگان زندگی هر کدام از ما، زمانی که باید بین چند گزینه انتخاب کنیم، با تعارض‌ها و مشکلاتی روبروست. برخی از این...

آزمون هوش اخلاقی

۴۰ سوال قیمت : رایگان هوش اخلاقی، توانایی درک درست از نادرست، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آن‌هاست. پرسشنامه‌ی هوش اخلاقی توانایی فرد در...

آزمون هوش هیجانی

۲۸ سوال قیمت : رایگان IQ (هوش‌بهر شناختی)، فقط ۲۰ درصد موفقیت شما را پیش‌بینی می‌کند و EQ (هوش بهر هیجانی) ۸۰ درصد موفقیت را. IQ...

آزمون زیبایی‌شناسی

۱۰ سوال قیمت : رایگان توانایی ادراک زیبایی‌ها و کمالات نوعی فضیلت اخلاقی به شمار می‌رود که این‌گونه تعریف شده است: توانایی دریافت، شناخت و احساس...

آزمون خردمندی

۲۰ سوال قیمت : رایگان فضیلت خرد از پنج عنصر کنجکاوی، خلاقیت، روشنفکری، عشق به یادگیری و ژرف‌اندیشی تشکیل شده است. آزمون زیر به منظور ارزیابی میزان...

آزمون تحمل ابهام

۱۶ سوال قیمت : رایگان قدرت تحمل ابهام یکی از ویژگی‌های مهمی است که در آغاز و ادامه کارآفرینی نقشی اساسی دارد. قدرت تحمل ابهام، پذیرفتن...