مقیاس درون‌گرایی برون‌گرایی (میشل گوکلن)

۵۰ سوال قیمت : رایگان شما جزء کدام گروه هستید؟ از آن برون‌‌گراهای دوآتشه که اصلاً و ابداً از تنهایی خوش‌شان نمی‌‌آید یا از آن درون‌‌گراهای...

مقیاس هیجان‌خواهی (زاکرمن)

۴۰ سوال قیمت : رایگان هیجان‌خواهی، یک صفت ارثی یا ویژگی شخصیتی است که نخستین بار توسط ماروین زاکرمن در سال‌های آغازین دهۀ ۱۹۷۰ میلادی مطرح...

مقیاس منبع کنترل راتر

۲۹ سوال قیمت : رایگان افرادی که با عنوان شخصیت‌های دارای منبع کنترل درونی توصیف شده‌اند، معتقدند تقویتی که دریافت می‌کنند تحت کنترل رفتارها و نگرش‌های...

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

۴۰ سوال قیمت : رایگان پرسشنامۀ سبک هویت ‌برزونسکی برای نشان دادن جنبۀ خاصی از بحران هویت، یعنی فرآیندهای شناختی درگیر در مقابله و حل مسئله...

پرسشنامه تمایزیافتگی خود

۴۵ سوال قیمت : رایگان پرسشنامه‌ی تمایزیافتگی خود، توسط اسکورن و دندی، در ۱۹۹۸ تهیه شده و برآوردی از میزان تمایزیافتگی فرد یا میزان توانایی فرد در تفکیک...

پرسشنامه خوداثربخشی (شیرر و مادوکس)

۲۳ سوال قیمت : رایگان مفهوم «خوداثر‌بخشی»، در قالب یک نظریه، اولین‌بار توسط «آلبرت بندورا» در چارچوب نظریه شناختی‌اجتماعی مطرح شد. به گفته بندورا، خوداثربخشی عبارت است...

تست پنج عامل بزرگ شخصیت (فرم کوتاه) NEO-FFI

۶۰ سوال قیمت : رایگان این‌که بدانیم چه ویژگی‌های شخصیتی داریم به ما کمک می‌کند خودمان را بهتر بشناسیم. درباره‌ی این‌که کدام ویژگی‌های شخصیتی از همه‌...