میزگرد بررسی وضعیت امکان یا امتناع گفت‌وگو در جامعه و خانواده ایرانی

دکتر-گلزاری و دکتر خانیکی

دومین میزگرد از سلسلسه نشستهای بررسی وضعیت جامعه ایرانی با حضور دکتر محمود گلزاری روان‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر هادی خانیکی استاد و عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر فرید براتی سده روانشناس، در دفتر نشریه سپیده دانایی برگزار گردید.
در این میزگرد به بررسی و ریشه یابی امتناع یا امکان فضای تعاملی گفت‌وگو در جامعه ایرانی پرداخته شد. کارشناسان در این میزگرد مساله مهم حال حاضر جامعه ایران را ضعف در برقراری تعامل و گفت‌وگو دانسته و این ناتوانی را در مبانی، باورها و مهارتهای گفت و گویی بیان نمودند.
گزارش کامل این نشست بزودی در شماره ۱۰۵-۱۰۶ ماهنامه سپیده دانایی  منتشر خواهد شد.

دکتر براتی و دکتر خانیکی